loading...

Board Of Trustees

Smt. Rupaben Mehta

Chair Person

Smt. Mitaben R. Shah

Dy. Chairman

Shri J. P. Agrawal

Vice Chairman

Shri Shyamsunder S Agrawal

Vice Chairman

Shri Jyantibhai M. Shah (Master)

Vice Chairman

Shri Maulikbhai P Shah

Hon. Secretary

Shri Siddharthbhai Mehta

Hon. Secretary

Shri Govind prasad Sarawgi

Hon. Secretary

Shri Akshaybhai R. Shah Hon. Secretary

Hon. Secretary

Mr. Rakeshbhai B Shah

Hon. Secretary

Mr. M. A. Natalwala

Hon. Treasurer

Shri Kirtibhai C. Sheth

Hon. Treasurer

Dr. Pradeepbhai B. Shah

Member

Smt Surekhaben B. Shah

Member